Miljøprofil

Vi ønsker å bidra til en grønnere hverdag

Det kan ikke sås tvil om at vi som et samfunn i dag står overfor en rekke nye og komplekse miljømessige utfordringer. Disse problemene berører oss alle - som individ, bedrift og samfunn.

BKT har fokus på gjennvinning og miljø.
Vi ønsker selskapet å ta vår del av ansvaret ved å arbeide aktivt for å redusere miljøpåvirkning fra vår produksjon og produkter.

Våre tiltak:

  • Avfallssortering.
  • Gjenbruk av emballasje.