Filter

CAN-bus interface

Moderne kjøretøy er fulle av sensorer som genererer data, men språket de kommuniserer på er forskjellig per bilmerke og -modell.
Dersom du trenger å lese / bruke et av disse signalene trenger du en “tolk”, altså et CanBus-adapter.

Viser alle 5 resultater